2ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

Δράση 3.1.2.β Κέντρο Επιχειρηματικότητας ή Επιχειρηματικών Σπουδών στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σερρών και Καβάλας

Κόμβος Σερρών

 

ΓΕΝΙΚΑ

Επιχειρηματικότητα Ι

Επιχειρηματικότητα ΙΙ

Μέντορες

Mentoring

Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Έρευνα Επιχειρηματικότητας

Εκδηλώσεις

Νέα

Σύνδεσμοι

Φορείς Υποστήριξης

Επικοινωνία: nk@teiser.gr