ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.γ     Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Συνδέσεις

 

Κεντρική σελίδα Γενικά Ημερίδες Φορείς Υποστήριξης

Ανακοινώσεις

Η σελίδα του Επιστημονικά Υπεύθυνου

 

Οδηγοί Σύνταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων
Ενημερωτικά Φυλλάδια
Υλικό Προώθησης
Συναντήσεις με επιχειρηματίες
Περιοδικό
Μελέτες
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια
Αφίσες
Λοιπό Υλικό

Επικοινωνία:

E-mail: epix@teiser.gr (Σύμβουλοι - Γραμματεία)

Τηλέφωνα: 23210/49229, 49279, 64849

Fax: 23210/45716