ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 BIC

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γενικός Διευθυντής: Νικόλαος Καρανάσιος, Οικονομολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών

Δράσεις Διεθνών Συνεργασιών:

α.  Giuseppe Ruffolo, Οικονομολόγος, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Επιχειρηματίας

β. Αναστασία Μουρατίδου, Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πτυχιούχος Διοίκησης & ΜΒΑ - Στέλεχος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

γ. Poluha Steve, Οικονομολόγος

Δράσεις Εκπαίδευσης & Marketing: Βασίλειος Τσούκας, Οικονομολόγος, Χρηματοοικονομικά

Συμβουλευτική Χρηματοδοτήσεων:

α. Χρήστος Μπογάς, Οικονομολόγος, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής (διετέλεσε αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή)

β. Στέργιος Αθιανός , Δρ. Οικονομολόγος, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής

Συμβουλευτική Τυποποίησης & Πιστοποιήσεων, Αικατερίνη Πουστουρλή, Μηχανικός Διοίκησης, Δρ.  Μέτρησης της Εργασίας (Υπό αναστολή. Η κ Πουστουρλή είναι αποσπασμένη στο ISPRA - Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια προσώπων & εργαζομένων).

Δράσεις Πληροφορικής Τεχνολογίας: Δημήτριος Κύδρος, Δρ. Πληροφορικός, καθηγητής εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών

Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού: Χρήστος Κανόπουλος, Οικονομολόγος, Τραπεζική Χρηματοοικονομική  (διετέλεσε αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή)

Σύμβουλος  Εξωτερικού Εμπορίου, Στέλιος Σαρηβασίλης

Νομικοί Σύμβουλοι: Στυλιανή Ευθυμιάδου - Κετσίογλου, Δικηγόρος και Φωτιάδου Αιμιλία, Δικηγόρος

Συμβουλευτική Κατασκευαστικού / Στεγαστικού ενδιαφέροντος:  Ιωάννης Πάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

Λογιστική Παρακολούθηση:

α.  Νικόλαος Καρανάσιος, επίκουρος καθηγητής Λογιστικής & Οικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

β.  Σταμάτης Μπακιρτζής, λογιστής

γ.  Γεώργιος Οικονόμου, ασκούμενος φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Συντονιστής Γραμματείας: Πάντσιου Πελαγία

Αρχή