Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

(για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη)

ΕΚΕΚ / EU-BIC of Serres


Αναπτυξιακά Συνέδρια

11-14/12/1994 (Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα σε μορφή PDF)

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 2003

Γενικά
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε μορφή PDF)
Τα Συμπεράσματα