(έγκριση)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Την Κυριακή 7/10/12, ως εξής:

Σέρρες: 20/08/12 μέχρι 19/09/12 (κατάρτιση στην ιταλική γλώσσα, τον τοπικό πολιτισμό και το σχεδιασμό και τη λειτουργία επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας). Πρόγραμμα...

Καλαβρία: 24/09/12 μέχρι 3/10/12 (καθοδηγούμενη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου). Πρόγραμμα...

Cosenza - Conf-Commercio

Ρώμη: 5/10/12 γνωριμία με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Πανεπιστήμιο Marconi

Roma: 6/10/12

Προκήρυξη: (καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας 10/08/12)

    Τυποποιημένη Αίτηση σε  MS-WORD  σε Open Office (odt)

        Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Βιογραφικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία ιταλικής γλώσσας στο κέντρο των Σερρών (καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας 10/08/12)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές "Πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Ν. Ιταλίας με έμφαση την Καλαβρία" (καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας 10/08/12)

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, υποβλήθηκαν 22 αιτήσεις υποψηφίων δικαιούχων. Όλοι οι υποψήφιοι που είχαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και κλήθηκαν για συνέντευξη την Κυριακή 19-08-2012, στα Γραφεία της οδού Π. Κωστοπούλου 12. Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν 16 υποψήφιοι. Επιλέχθηκαν οι 10 πρώτοι, συνεκτιμώντας τα προσόντα τους και την αιτιολόγηση της επιθυμίας συμμετοχής τους, σε συνδυασμό με την εργασιακή τους φιλοδοξία. Οι υπόλοιποι 6 εντάχθηκαν στους επιλαχόντες. Στους επιλαχόντες δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κατάρτιση προετοιμασίας, ώστε να είναι δυνατή η κατάληψη θέσης, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ενός από τους επιλεγέντες.

Για την κατάρτιση προετοιμασίας, δημοσιεύθηκε προκήρυξη, ενώ εκτυπωμένα αντίγραφα τοποθετήθηκαν στα γραμματοκιβώτια των περισσότερο γνωστών Σχολών ξένων γλωσσών.

Υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις, που κάλυπταν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές.

Τα μαθήματα ιταλικής γλώσσας ανατέθηκαν στην Κιορίδου Μαναθώ που είναι πτυχιούχος της Ιταλικής και της Ελληνικής φιλολογίας.

Τα μαθήματα πολιτισμικής προετοιμασίας ανατέθηκαν στην Μεκέ Μαρία, πτυχιούχο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (που διήνυσε ένα εξάμηνο σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας) με Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Greenwich.

Τα μαθήματα παιδαγωγικής προετοιμασίας

 

Πραγματοποιήθηκαν μαθήματα

Η Αναχώρηση έγινε την Κυριακή 23/9/2012 όπως προβλέπεται από την έγκριση του προγράμματος. Ο συντονιστής του προγράμματος και ένας από τους συμμετέχοντες δεν αναχώρησαν μαζί με τους υπόλοιπους, εξαιτίας αιφνίδιας ασθένειας του συμμετέχοντος. Αναχώρησαν τελικά την 25/9/2012. Το πρόγραμμα, όπως υλοποιήθηκε, βρίσκεται εδώ.

Μικρή τροποποίηση του προβλεπόμενου προγράμματος. 24/9 Δευτέρα και 25/9 Τρίτη, αντί για εκπαίδευση στη Θερμοκοιτίδα, η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο χώρο του ξενοδοχείου, προκειμένου να παραβρίσκεται και ο συντονιστής. Η εκπαίδευση στους χώρους της Θερμοκοιτίδας έγιναν την Πέμπτη και Παρασκευή (27 και 28 Σεπτεμβρίου).

Η Καθηγήτρια Donatella Viola Ph.D., πρώην του London School of Economics και τρεχόντως του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Πολιτική, ανέλαβε τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας και την εμβάθυνση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση των δραστηριοτήτων Κατάρτισης. Η καθηγήτρια Viola συνόδευε τους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητας.

Το Σάββατο 29/9 διοργανώθηκε επίσκεψη στο Pizzo, στο Regio della Calabria, στην Taormina, στο ενεργό ηφαίστειο Αίτνα και την Κατάνη.

Την Κυριακή 30/9 διοργανώθηκε επίσκεψη στην Tropea.

Η Τρίτη 2/10, αφιερώθηκε στην παρουσίαση των δικαιούχων στην Ένωση Εμπόρων (Conf-Commercio) της Καλαβρίας, τη διαπραγμάτευση ενδεχόμενης σύναψης συμφωνίας και την τελική της ολοκλήρωση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία προώθησης των καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων στη Θερμοκοιτίδα TechNest του Πανεπιστημίου, ιδίως εφόσον διαπιστώνεται προωθημένος τεχνολογικός χαρακτήρας.

Την 4/10, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις της καθηγήτριας Viola, οργανώθηκε η επιστροφή στη Ρώμη, με ενδιάμεσο σταθμό την Πομπηία (καθώς και την επιτυχημένη  διαπραγμάτευση για τη δωρεάν είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο).

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες στη Ρώμη περιορίστηκαν, εξαιτίας του απρόβλεπτα τεράστιου συνωστισμού που είχε ως αιτία τη δωρεάν είσοδο σε 38 Μουσεία. Αντικαταστάθηκαν από ιδιωτικές επισκέψεις σε Μουσεία. Η επίσκεψη στο Viterbo κατέστη ανέφικτη, όπως και στην έδρα της Conf-cooperative στο Βατικανό, τα οποία κατέστησαν συγκοινωνιακά αποκλεισμένα. Πραγματοποιήθηκε, όμως, η ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκ μέρους του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Marconi. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην ενδεχόμενη συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτομιών, προώθηση της διακρατικής εφαρμοσμένης έρευνας και  την από κοινού προώθηση διακρατικών επιχειρηματικών προτάσεων σε Θερμοκοιτίδες στην Ιταλία.

Φωτογραφικό Υλικό

[../../../../../photogallery/photo00018467/real.htm]

 

[../../../../../photogallery/photo00006334/real.htm][../../../../../photogallery/photo00026500/real.htm]

 

[../../../../../photogallery/photo00019169/real.htm][../../../../../photogallery/photo00015724/real.htm][../../../../../photogallery/photo00011478/real.htm][../../../../../photogallery/photo00029358/real.htm]

Πολιτισμική κινητικότητα

[../../../../../photogallery/photo00026962/real.htm][../../../../../photogallery/photo00024464/real.htm][../../../../../photogallery/photo00005705/real.htm][../../../../../photogallery/photo00028145/real.htm][../../../../../photogallery/photo00023281/real.htm][../../../../../photogallery/photo00016827/real.htm][../../../../../photogallery/photo00009961/real.htm][../../../../../photogallery/photo00000491/real.htm][../../../../../photogallery/photo00002995/real.htm]