Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

(για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη)

ΕΚΕΚ / BIC of Serres

Leonardo da Vinci

2003 στη Νότια Ιταλία (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών "Δικτυωθείτε")

2004 στη Νότια Ιταλία (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Κοινωνία της πληροφορίας στον Αγροτικό τομέα)

Καλή Πρακτική, όπως παρουσιάστηκε σε συνέδριο στη Βουδαπέστη το Φεβρουάριο του 2005

2011 (ΕΠΑΝΕΣΕΡ, κοινή εταιρία με το Επιμελητήριο Σερρών)

2012 Στη Νότια Ιταλία (Εκπαίδευση στη δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων - MANASKIN) (προθεσμία 10/8/2012)