ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση αποτελεί την αναγκαία επένδυση για τη μακροχρόνια ευμερία ενός τόπου, όπως ορίζεται από την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση ξεκινά από την προσχολική αγωγή, συνεχίζεται με την πρωτοβάθμια (Δημοτικό Σχολείο), τη Δευτεροβάθμια υποχρεωτική (Γυμνάσιο), Δευτεροβάθμια προαιρετική (Γενικά και Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια) και την Ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Η λειτουργία της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με υψηλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουν την κοινωνική ευημερία των οικογενειών που διαμένουν σε μια περιοχή.

Η ύπαρξη αυτόνομων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή και Παραρτημάτων, προσφέρουν δυνατότητες Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και κοινωνικής Ανάπτυξης.

Η Οικονομική Ανάπτυξη σχετίζεται με:

Η Κοινωνική Ανάπτυξη σχετίζεται με:

Στην περιοχή των Σερρών λειτουργούν τα ΑΕΙ:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών

Στον κεντρικό εξυπηρετητή του BIC Σερρών φιλοξενείται και η ιστοθέση ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού

Αρχή