Εμποδιζόμενα 'Ατομα

 

Έχουν προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις.

Ανάλογα με το είδος του εμποδίου, καθοδηγούνται στην επιλογή επιχειρηματικής δραστηριότητας που να είναι συμβατή με το εμπόδιο.

Συνήθης είναι η επιλογή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ώστε να απολαμβάνουν των προνομίων αλλά και να αλληλοστηρίζονται οι συμμετέχοντες.

Έχουν επίσης προτεραιότητα για την παροχή υπηρεσιών από το BIC Σερρών.