Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα διδάσκεται!

Είναι δυνατή η ένταξή της στην τυπική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, όπως και συμβαίνει με τις διοργανώσεις υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, με ένα θεσμό που αποκαλείται "Μαθητών Επιχειρείν". Το BIC συμμετείχε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο στην επιτροπή, όπως και στην παρουσίαση - συζήτηση σε διάφορα ενδιαφερόμενα Γυμνάσια και Λύκεια.

Στο πρώην ΤΕΙ Σερρών τα στελέχη του BIC από το 1998 μέχρι το 2008 διοργάνωναν μαθήματα επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές και στη συνέχεια υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων των φοιτητών. Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια δεν υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης και τέλος η Πανεπιστημιοποίηση, αφού πλέον είναι μέρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το πρώην ΤΕΙ Σερρών συμμετείχε ενεργά - μαζί με το BIC στη διοργάνωση και λειτουργία της "Σχολής Επιχειρηματία" με φορέα υλοποίησης το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών. Το Επιμελητήριο χρηματοδότησε τη δράση από ίδιους πόρους.

Το BIC Σερρών, ύστερα από την αυτόματη ανακατανομή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), έχασε τη δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά θα επανέλθει άμεσα. Σκοπός είναι η επανασύσταση της "Σχολής Επιχειρηματία" που να απευθύνεται σε:

Η επιχειρηματικότητα Διδάσκεται. Η Εκπαίδευση & Κατάρτιση είναι αποτελεσματική και είναι ανάλογα αποτελεσματική με το "ταλέντο" των εκπαιδευόμενων. Προσφέρει δηλαδή, "προστιθέμενη αξία" σε ολους.