Επιχειρηματικές Συστάδες

 

 

Ασυνήθιστη πρακτική στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από τις περιστασιακές χρηματοδοτήσεις, η ανάγκη για τη δημιουργία ομάδων επιχειρηματικής δράσης, είτε για την από κοινού αξιοποίηση αγορών (προμήθειας ή και πωλήσεων) μπορεί να αφορούν και:

Σπάνια οι Ελληνικές Επιχειρήσεις δέχονται συνεργασίες χωρίς να υποχωρούν μπροστά στην επιθυμία της κυριαρχίας.

Πάντως, το BIC Σερρών έχει την τεχνογνωσία (και την εμπειρία).