Επιχειρηματικότητα μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων

 

Ακόμη και στην Ελλάδα, μολονότι σπάνια, τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού έχουν την τάση να δημιουργούν επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν εμπόδια, αλλά όχι αξεπέραστα, όπως:

Το BIC Σερρών έχει την κατάλληλη Ευρωπαϊκή - και όχι μόνο - δικτύωση και την τεχνογνωσία για να καθοδηγήσει τα μέλη ΔΕΠ στην επιχειρηματικότητα, με τρόπο που να αντιμετωπίζονται 'ΟΛΑ τα πραγματικά ή νομιζόμενα εμπόδια.

Δεν είναι σε θέση να καλύψει ολόκληρη τη χώρα, οπότε περιορίζεται στην Κεντρική Μακεδονία και την πρώην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας (Σέρρες - Δράμα - Καβάλα).

'Οπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του BIC δε χρεώνονται. Η παροχή υπηρεσιών από τους εγκεκριμένους εξωτερικούς συμβούλους, υπόκειται σε επίβλεψη χρεώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση του κόστους / αποτελεσματικότητας.