ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, με τη συμμετοχή του BIC, καθώς και της εταιρίας EFS, με τη συμμετοχή μελών του τακτικού, καθώς και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, του τότε ΤΕΙ Σερρών.

Μια αναβίωση της Σχολής Επιχειρηματία βρίσκεται σε επεξεργασία