Εξωστρέφεια

 

 

Το BIC Σερρών ξεκίνησε ως EC-BIC.

Από την έναρξη της δραστηριοποίησής του ήταν (και σ'αυτό βασίστηκε η ένταξή του σε διαπιστευμένο φορέα από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ) και μετά τη μετατροπή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να έχει χαρακτήρα εξωστρεφή.

Έπαψε να αποτελεί μέλος του δικτύου των BIC (EBN) επειδή εκτιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, πως οι πληρωμές των εισφορών δεν είχαν αντίκτυπο στις υποβολές προτάσεων και εγκρίσεις.
Όμως, οι γνωριμίες που προέκυψαν από τη δεκάχρονη συμμετοχή, είναι στην πλειοψηφία τους ενεργές και χρήσιμες για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Αρκεί να μας το ζητήσουν.