Από Επιτυχημένες Επιχειρήσεις (που επεκτείνονται)

 

 

Όσο περισσότερο είναι επιτυχημένη μια επιχείρηση, τόσο περισσότερο προσπαθεί να αποφύγει τον κίνδυνο αποτυχίας (στην τεχνολογία, στην αποδοχή από την αγορά, στην αδυναμία εξεύρεσης δεξιοτήτων και άλλα) ιδρύοντας επιχειρήσεις (όχι πάντα θυγατρικές, πάντως νέες).

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή (κακώς) δε χρηματοδοτούνται από προγράμματα, σχεδόν ποτέ από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, ιδίως επειδή οι επιτροπές στελεχώνονται από πρόσωπα που είναι επικεντρωμένα στην ασφάλεια (όπως αυτή εννοείται από τις Τράπεζες), οπότε οι προτάσεις απορρίπτονται όταν έχουν οποιαδήποτε καινοτομία (αφού δεν έχει στατιστικά στοιχεία απόδειξης της επιτυχίας)!

Πολύ περισσότερο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι φορείς που εποπτεύει, έχει διαμορφώσει κριτήρια αξιολόγησης της καινοτομίας, ιδίως σε σχέση με τεχνολογίες (που σπάνια αποτελούν προϊόντα έρευνας των επιχειρήσεων ή των μελών ΔΕΠ, ή έρευνας της ίδιας της επιχείρησης - πράγμα εξαιρετικώς σπάνιο)!

Αυτό που απομένει είναι οι καινοτομίες που δεν έχουν επιστημονικό χαρακτήρα, συνήθως τεχνολογικό, αλλά και εμπορικό - διοικητικό - εμπορικό και τα παρόμοια.

Σπάνια, αλλά "στατιστικώς σημαντικά" και κυρίως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, δημιουργούν νέες επιχειρήσεις μαζί με στελέχη τους, τα οποία θέλουν να τα βγάλουν από τη μισθοδοσία, χωρίς να τα απολύσουν ή να τα ωθήσουν σε εθελούσια έξοδο (έχοντας ανάγκη για τη δημιουργία θέσεων "ανέλιξης" νεώτερων). Αυτά τα πρόσωπα γίνονται συνεταίροι.

Το BIC είναι στη διάθεση των μελών του για τη δωρεάν καθοδήγηση αυτών που διοικούν τέτοιες επιχειρήσεις, όπως και αυτές που θα επιλέξουν να γίνουν νέα μέλη και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αν υπάρξουν αντιρρήσεις, από τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.