Δημιουργία Καινοτομιών

 

 

Η δημιουργία καινοτομιών είναι επιθυμία των περισσότερων επιχειρήσεων, οι οποίες όμως διστάζουν να τις υλοποιήσουν.

Είναι προφανές πως το BIC Σερρών ασχολείται ιδιαίτερα με την οργάνωση, υλοποίηση και διασφάλιση κάθε είδους καινοτομίας, με ιστορία από το 1991 και διαπίστευση από το 1994.