Μακροχρόνια 'Ανεργοι

 

 

Πολύ συχνά γίνονται προκηρύξεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Κατά κανόνα η δημιουργία επιχείρησης:

Οι επιχειρήσεις που επιχορηγούνται χρηματοδοτούνται σταδιακά, ανάλογα με τις αποδείξεις των δαπανών και πληρωμών μέσω τραπέζης. Επίσης, προβλέπεται και φυσική εξέταση της ύπαρξης του εξοπλισμού (όπως και η παρουσία υπαλλήλων - αν έχουν τεθεί στην πρόταση).

Συνήθως προβλέπεται μια προκαταβολή, που συνήθως φτάνει για την προχρηματοδότηση, έτσι ώστε να απαιτούνται ελάχιστα ποσά που θα καταβληθούν προκαταβολικά μέχρι την είσπραξη.

Συνήθως προβλέπεται η υποχρέωση απόδειξης της απόκτησης εισοδήματος από τη λειτουργία της επιχείρησης και η συνέχιση της λειτουργίας της μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.

Οι πιο πρόσφατες διαδικασίες αποκλείουν (σχεδόν) την πλασματική ίδρυση και λειτουργία χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.