Υποστήριξη επιχειρήσεων σε λειτουργία

 

 

Το BIC Σερρών διαθέτει μια μεγάλη ομάδα (pool of experts) που είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης ως σύμβουλοι.
Όλα τα αντικείμενα; ΟΧΙ. Δεν υπάρχουν μερικές εξειδικεύσεις, όπως Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί και ... αεροναυπηγοί!

Τα μέλη της ομάδας ειδικών αμείβονται απευθείας από τις επιχειρήσεις, χωρίς την παρέμβαση του BIC, παρά μόνο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών και η "λογική" χρέωση.