Σχεδόν Μεσήλικες

 

Μετά τα 30, τι να κάνει κάποια / κάποιος;

Με ποιο αντικείμενο;

Το αντικείμενο που θα επιλεγεί έχει τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, όσο λιγότεροι ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν στο ίδιο, αλλά και όσο πιο κοντά βρίσκεται στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοπαραγωγή) εφόσον υποστηρίζεται συστηματικά από επιστημονικά διαπιστευμένους.

Μόνη / μόνος ή με άλλους;

Υπάρχουν απαντήσεις, διαχρονικά, από την άγνωστη αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. (πχ Κώδικας Ροδίων Ναυτικός, εθιμικός από το 2000 πΧ, γραπτός από τον 1ο αιώνα μΧ)

Σε όλλες τις περιπτώσεις, μαζί με άλλους!

Στα λόγια; ΠΟΤΕ!

Με το Καταστατικό;
Δεν αρκεί. Χωρίς "Εσωτερικό Κανονισμό",  δεν φαίνεται πιθανή η βιωσιμότητα.

Οι απαντήσεις είναι συμβουλευτικές, αλλά και όμοιες με συνηθισμένες περιπτώσεις:

Πάντως, για όλους τους συμμετέχοντες, η διαδοχή είναι σημαντική. Μια συνηθισμένη ιατρική πράξη, ακόμη και αυτή που θεωρείται "ασήμαντη" όπως μια "αμυγδαλεκτομή" απομακρύνει τον αυτοαπασχολούμενο επιχειρηματία από την απόκτηση εσόδων.

Το BIC έχει συσσωρεύσει εμπειρία και επιστημονική βιβλιογραφία και προσφέρει (χωρίς χρέωση) γνωμοδοτήσεις (εκτός από το κόστος απόκτησης "ευρεσιτεχνίας" ή "χρησιμότητας" ή άλλου που καταβάλλεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατοχύρωσης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας). Για τα επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα, αξιοποιεί την "ομάδα ειδικών" {pool of experts}.