Επιχειρηματίες που έχασαν τις επιχειρήσεις τους

 

 

Ήδη προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επιχειρηματίες έχασαν τις επιχειρήσεις τους, ιδίως επειδή "ξέφυγαν" στη δανειοληψία και τελικά οδηγήθηκαν σε πτώχευση.

Η παγκόσμια βιβλιογραφία συμφωνεί στις παρατηρήσεις που δείχνουν ότι όσοι έτυχαν μιας δεύτερης ευκαιρίας, την αξιοποίησαν εξαιρετικώς θετικά και ήταν πολύ καλύτεροι στη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης (και των προσωπικών τους).