Επιχειρηματικότητα από Φοιτητές

 

Στον υπόλοιπο κόσμο, η επιχειρηματικότητα ξεκινά από τους φοιτητές όλων των εξειδικεύσεων. Στη χώρα μας υπάρχουν εμπόδια, μερικά πραγματικά, μερικά φανταστικά, μερικά ανεδαφικά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχειρηματική αξιοποίηση των δεξιοτήτων (δυστυχώς όχι των γνώσεων) των φοιτητών και πτυχιούχων είναι ο ταχύτερος δρόμος "αυτοπραγμάτωσης" που επιβεβαιώνεται από το αυξανόμενο εισόδημα, το οποίο σε ετήσια σύγκριση, είναι σημαντικά ανώτερο από:

Οι φοιτητές, ιδίως ως πτυχιούχοι, είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν επιχειρήσεις με εφαρμογή επιστημονικών καινοτομιών.

Η επιτυχία των επιχειρηματικών εγχειρημάτων τους είναι συνάρτηση της επιχειρηματικής συγκρότησης και πολύ λιγότερο από την καινοτομικότητα και επιστημονική τεκμηρίωση.

Το BIC συμμετείχε στην επιχειρηματικότητα των φοιτητών, μέχρι και την παρουσίαση το 2005 της τάσης των φοιτητών σε Συνέδριο του ΟΟΣΑ από το ΓΔ.