Δημιουργία επιχειρήσεων από νέους

 

Νέοι θεωρούνται από 15 μέχρι 30 ετών (κατά κανόνα).

Στα αναπτυξιακά προγράμματα (κατά κανόνα) προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης.

Οι χρηματοδοτήσεις δίνονται σε διαφορετικούς, σε κάθε προκήρυξη, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Συχνά προκηρύσσονται χρηματοδοτήσεις για νέους πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για το ξεκίνημα επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που είναι σχετικές με το πτυχίο τους.

Αλλά και όταν δεν προσφέρονται χρηματοδοτήσεις, κάποιοι νέοι, είτε προτιμούν τη δημιουργία επιχείρησης από επιλογή, είτε από την κατανόηση πως η κατάληψη μιας θέσης στο Δημόσιο, δεν είναι {και πολύ} ελκυστική, ή προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις σε χρόνο - κόπο - προσπάθεια - χρήματα, προκειμένου να αποκτηθούν τα απαιτούμενα προσόντα - αλλά και να γίνει προκήρυξη και ο αριθμός των συνηποψηφίων να είναι μικρός σε σχέση με τις θέσεις.

Το οικογενειακό περιβάλλον δρα συνήθως υπό δύο "περιβάλλοντα".

Είτε ωθεί τους νέους στην απόκτηση τυπικών προσόντων {συχνά αδιαφορώντας για τα ουσιαστικά, όπως για παράδειγμα την απόκτηση Prociency στα Αγγλικά, όταν το παιδί τελειώνει το γυμνάσιο, που όταν γίνεται 20 ετών μπορεί να μην είναι σε θέση να αρθρώσουν ολοκληρωμένη πρόταση}, είτε στην ευκαιριακή επιχειρηματικότητα, όπως είναι αυτή της διασκέδασης {κατά κανόνα "καταβόθρα" που καταπίνει αποταμιεύσεις - αφού η συντριπτική πλειοψηφία αποτυγχάνει πολύ γρήγορα}. Το οικογενειακό περιβάλλον, αποτρέπει, επίσης, τους νέους από τη συνεργατική επιχειρηματικότητα (εταιρίες), δικαιολογημένα επειδή οι εταιρικές σχέσεις περιορίζονταν σε ρυθμίσεις του Δικαίου (από το Αστικό μέχρι το Εμπορικό και τους ειδικούς Νόμους).

Ενώ επίσης, τα πολύ νεαρά άτομα που δείχνουν διάθεση ανάληψης κινδύνου - μαζί με προσδοκία επιτυχίας στον επιχειρηματικό τομέα, είναι συνήθως ΚΑΙ καλοί μαθητές, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις και αποτέλεσμα την είσοδό τους στην ανώτατη εκπαίδευση και την πορεία τους στην ανεργία - στην επιδίωξη ακαδημαϊκής καριέρας - ή σε καριέρα στο εξωτερικό.

Αδιέξοδο;

Η ζωή δεν έχει αδιέξοδα!

Πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς και οι γονείς των γονέων, πως αυτό που αποτελούσε σίγουρη επιτυχία η πρόσληψη στο Δημόσιο, σήμερα δεν είναι ούτε αντίστοιχο με το παρελθόν, ούτε πολύ πιθανό.

Η επιχειρηματικότητα των νέων είναι μια ευκαιρία όμοια με αυτή των προγόνων τους στις δεκαετίες 1960-70, οπότε ξεκινούσαν από μια τέχνη και δημιουργούσαν επιτυχημένες επιχειρήσεις.