Η παρούσα ιστοθέση είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων που αφορούν την ευρύτερη έννοια της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και που συνδέονται με την ομάδα γύρω από τον υπεύθυνο της παρούσας προσπάθειας.

Συγκεντρώθηκαν, όσες πληροφορίες διασώθηκαν μέσα από το χρόνο, σχετικές με προγράμματα που εκτελέστηκαν, καθώς και μερικά που προτάθηκαν και δεν εγκρίθηκαν.

Πολλές από τις πληροφορίες, για τις ανάγκες της ταξονομίας, προσεγγίζονται πολλαπλά, δείχνουν δηλαδή σ' αυτές περισσότερες από μία αφετηρίες.