Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

BIOMHXANIA

Βιομηχανικοί Φορείς

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας http://www.sbbe.gr/
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας http://www.seve.gr/
Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών http://www.bicofserres.eu
   
   
   
   

Αν γνωρίζετε και άλλους φορείς, παρακαλώ να διαβιβάσετε την ιστοσελίδα ή άλλη μορφή επικοινωνίας στο:

bicofserres@gmail.com