Επώνυμο:            Καρανάσιος

Όνομα:                 Νικόλαος

Όνομα Πατρός:    Στέργιος Καρανάσιος

Όνομα Μητρός:     Ζωή Κοκκίνη

Ημερομηνία γέννησης: 9 Απριλίου 1954

Τόπος γέννησης: Εμμανουήλ Παπά Σερρών

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα παιδιά.

Σύζυγος:  Άννα Βακάλου, Κοινωνική Λειτουργός και εργάζεται στο ΚΕΔΔΥ Σερρών.

Κρυστάλλη 2, Σέρρες 621 23, Τηλ. Εργασίας: 23210/64849.

Τηλ. οικίας:23210/ 99630

Fax: 23210/45716, E-mail: nk@teiser.gr

Τρέχουσα απασχόληση:

·         Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής - Οικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών.

·         Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας (EC-BIC) Σερρών

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:

Εκπληρώθηκαν, απολύθηκα το 1983 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ως Διερμηνέας - Γραμματέας και Τυφεκιοφόρος Πεζικού. Διετέλεσα Αρχηγός στη ΣΕΑΠ.

Σπουδές:

1980 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Amministrazione Aziendale) του Πανεπιστημίου L.Bocconi του Milano της Ιταλίας.

1978 Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επιμόρφωση

Solaris Unix (στα πλαίσια του προγράμματος GUNet)

Ξένες Γλώσσες:

·         Αγγλικά Άριστα (Cambridge Proficiency)

·         Ιταλικά Άριστα (με επάρκεια διδασκαλίας)

·         Ρωσικά Μέτρια

Επαγγελματική Εμπειρία:

1991-σήμερα

Μόνιμος επίκουρος καθηγητής Λογιστικής-Οικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών.

1993-σήμερα

Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας (EC-BIC) Σερρών

1989-1991

Τακτικός καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής.

1988

Μηχανογράφηση των Γραμματειών των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών.

1987

Μηχανογράφηση της μισθοδοσίας του ΤΕΙ Σερρών.

1986

Μηχανογράφηση της "ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ" (Σύμβουλος).

1983-1986

Σύμβουλος Διοίκησης και Λογιστικά υπεύθυνος (Λογιστής) της "ΔΡΟΜΕΑΣ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ".

1983-1985

Μέλος του «Συμβουλίου Διαχείρισης» της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΤΟΜΠΑΚΟ Ε.Π.Ε.".

1973-1985

Μέλος της Ομόρρυθμης οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης.

 Λοιπή Επαγγελματική Εμπειρία

2018- Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
2018 Συντονιστής της διοργάνωσης του Διευθνούς Συνεδρίου για τον Αγροτοδιατροφικό τομέα, την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την τοπική Ανάπτυξη, με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δήμο Σερρών.
2017-12-18 έως 2018-12-17 Διευθυντής τομέα Οικονομικής & Χρηματο-οικονομικής του Τμήματος ΔΙοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

4/8/2003-30/6/2008

1/10/2001-31/12/2008

Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

2002-2003

Γενικός συντονιστής της διοργάνωσης του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Νομού Σερρών

1/9/2001-31/8/2002

Υπεύθυνος του Τομέα Ποσοτικών Μαθημάτων

1/1/2001-31/12/2005

Επιστημονικά υπεύθυνος Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων του ΤΕΙ Σερρών

1997-2000

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Τηλεκπαίδευσης με το όνομα «ΜΕΘΟΔΙΟΣ» (με συντονιστή το ΤΕΙ Κοζάνης).

1996-2003

Επιστημονικά υπεύθυνος Διαδικτύωσης του ΤΕΙ Σερρών (GUNet).

1994-2001

Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης ΤΕΙ Σερρών

1994

Γενικός συντονιστής της διοργάνωσης του  Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Νομού Σερρών

 Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση προγραμμάτων

ΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / Ιδιότητα / ρόλος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ / φορέας

2009

Μελέτη κατάρτισης μελών του ΕΒΕΣ στις ΤΠΕ

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

2009

Επιχειρηματικό Σχέδιο Γυναικείου Αγρο-τουριστικού Συνεταιρισμού Ποροϊων

ΑΝΕΣΕΡ (Leader +)

2008

Εσωτερικός Κανονισμός Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Ποροϊων

ΑΝΕΣΕΡ (Leader +)

2007

Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας των επιχειρήσεων εκατέρωθεν των συνόρων. Επικεφαλής: Ν. Καρανάσιος, αναπληρωτής: Β. Τσούκας

Πανεπιστήμιο για την Εθνική & Παγκόσμια Οικονομία - Δήμος Πετριτσίου (Βουλγαρίας)

2007

Ανάλυση των Σερραϊκών επιχειρήσεων με αυτές του Πετριτσίου (Βουλγαρίας) Επικεφαλής: Ν. Καρανάσιος, αναπληρωτής: Β. Τσούκας

 Πανεπιστήμιο για την Εθνική & Παγκόσμια Οικονομία - Δήμος Πετριτσίου (Βουλγαρίας)

2007

Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του ΤΕΙ Σερρών, κεντρικός συντονιστής

ΤΕΙ Σερρών (ΕΠΕΑΕΚ)

2006

 Δημόσια Διοίκηση: Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα

 Πανεπιστήμιο Νοτιο-Δυτικής Βουλγαρίας

2005

EVTA - Καλές Πρακτικές (Παρουσίαση)  Κινητικότητας

European Vocation Training Associations

2004

|Leonardo  (46 φοιτητές & νέοι πτυχιούχοι 3 εβδομάδες στην Καλαβρία για εκπαίδευση στην εισαγωγή ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις του Αγροτικού Τομέα), Γενικός Διευθυντής EKEK / EC-BIC, επικεφαλής

Ελληνική Κατάρτιση Α.Ε.

2004

Συντονιστής έρευνας για την Έρευνα αποτύπωσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών - καταναλωτών στην αγορά της Βουλγαρίας.

Ανάδοχος "Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών"

2003

Leonardo (40 φοιτητές & νέοι πτυχιούχοι 3 εβδομάδες στην Καλαβρία για εκπαίδευση στην εισαγωγή ΤΠΕ στις ΜΜΕ), Γενικός Διευθυντής EKEK / EC-BIC, επικεφαλής

Ελληνική Κατάρτιση Α.Ε.

2002 - 2003

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (Πρακτικά) - (Συμπεράσματα-προτάσεις), Γενικός Συντονιστής

Εταιρία του Συνεδρίου

2002

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δεκαετίας του ΤΕΙ Σερρών, Γενικός Συντονιστής

ΤΕΙ Σερρών

2001

Regional Technology Plans  (RTP 6. IMPLEMENTING AUTHORITY)

Urban and Regional Innovation Research Unit

Prof. Dr Nicos Komninos, Faculty of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

2000

Αναβάθμιση της διαβίωσης των τσιγγάνων στην πόλη των Σερρών

Ανάδοχος «Χωροδυναμική»

1998-2001

Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών στο Νομό Σερρών, γενικός συντονιστής

ΕΟΜΜΕΧ

1997-2000

ADAPT, Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την Πιστοποίηση ποιότητας τροφίμων

Ανάδοχος «ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών»

1996-1999

VIOLETA, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στη Φυλλίδα Σερρών, υπεύθυνος μελέτης

Ανάδοχος «ΔΗΜΗΤΡΑ»

1995-1996

Regional Technology Plans (RTP) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην πιλοτική φάση των 8 Περιφερειών της Ευρώπης (4 από το Βορρά και 4 από το Νότο)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ XVI

(σήμερα Περιφερειακή Πολιτική)

 & European BIC Network (EBN)

1994

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (Πρακτικά), γενικός συντονιστής

Νομαρχία Σερρών (Νομάρχης: Χ. Σαλαλές)

1994-1997

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, πληροφόρηση των επιχειρηματιών και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, γενικός συντονιστής

Συνεργασία με «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»

1991-1994

Διαμόρφωση αλγορίθμων για τη διδασκαλία του Συντακτικού της Ελληνικής με Η/Υ και κατασκευή πολυτονικών γραμματοσειρών

Ανάδοχος «PHILLOGIC ΕΠΕ»

 Διδακτική Δραστηριότητα:

1983 μέχρι σήμερα: Από το 1983 μέχρι το 1987 έκτακτος και στη συνέχεια από το 1988 τακτικός καθηγητής διαφόρων μαθημάτων στο ΤΕΙ Σερρών, στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, καθώς και εισηγητής σε Σεμινάρια του Τμήματος Πολιτικών - Δομικών Εργων και Μηχανολογίας. Επίσης εισηγητής σε Σεμινάρια του Οικονομικού Επιμελητηρίου, διαφόρων ΚΕΚ και άλλων φορέων (ΚΤΕΛ, ΛΑΕΚ κλπ).

Δίδαξα (στο ΤΕΙ) τα ακόλουθα μαθήματα:

 Λογιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Διοικητική Λογιστική, Στρατηγική, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και άλλα, καλύπτοντας τις πιεστικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες.

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS / SOCRATES, δίδαξα στα παρακάτω Ιδρύματα:


Εισηγήσεις σε Σεμινάρια:

1986-1987:  Εκτός των εισηγήσεων της ειδικότητας του Οικονομολόγου, διετέλεσα εισηγητής στα Σεμινάρια του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών, με αντικείμενο το AUTOCAD και εκπαιδευόμενους τους Μηχανολόγους και Πολιτικούς Μηχανικούς που δίδασκαν Σχέδιο στο ΤΕΙ.

Από τον Ιούλιο 2000 μέχρι το Φεβρουάριο 2001: Οργάνωσα και εκτέλεσα πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του νοσοκομείου Σερρών στη χρήση της πληροφορικής. Συμμετείχαν 58 ειδικευμένοι ιατροί, 41 ειδικευόμενοι και 421 μέλη του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού,

Δημοσιεύσεις:

2006

Δ. Κύδρος, Ν.Καρανάσιος "Ανάπτυξη και υπολογιστική αλγορίθμων για την εύρεση διαδρομών με πολλαπλά κριτήρια", ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Τεύχος 10 (2006), σελ. 133-142

2006

N. Karanassios, M. Pazarskis, K. Mitsopoulos, P. Christodoulou "EU Strategies to encourage youth entrepreneurship - enidence from hihger education in Greece" Industry & Higher Education, special edition, February 2006. pages: 43-50

1978

Β. Καρανάσιος, Ν. Καρανάσιος "Μια διαφορετική προσέγγιση στη ρύπανση και τα προβλήματα του περιβάλλοντος", Οικονομικός Ταχυδρόμος, Φ.37 (1271),14-9-1978

 Συγγραφικό Έργο

ΕΤΟΣ

Αντικείμενο

Είδος/Εκδότης

Σελίδες

2009

Innovation and Technology Management (INTERREG)

Σημειώσεις

35

2009

From Business Functions to Business Processes (INTERREG)

Σημειώσεις

30

 2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Σημειώσεις

74

 2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών - Δομικών Έργων

Σημειώσεις

72

 2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σημειώσεις

72

 2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας

Σημειώσεις

76

 2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Σημειώσεις

70

2007

Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για πτυχιούχους του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Σημειώσεις

76

2007

How to Start a Business (μεταφρασμένο και στη Βουλγαρική)

Βιβλίο

70

2007

How to Manage a Company

Βιβλίο

74

2007

How to Prepare a Marketing Plan

Βιβλίο

68

2007

How to Prepare a Business Plan

Βιβλίο

72

 2005

The Greek Public Administration - Good Practice collection

 Σημειώσεις

 60

1997-2008

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σημειώσεις

128

1992

ITINERARI STORICI IN MACEDONIA", (Οδηγός ιστορικών διαδρομών στη Μακεδονία)

Εκδόσεις Σημείο

110

1991

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σημειώσεις

128

1991

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σημειώσεις

110

1991

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

120

1990

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, DOS, BASIC

Βιβλίο - ιδία έκδοση

300

1987

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σημειώσεις

120

1986

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σημειώσεις

86

1985

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σημειώσεις

84

2000    Επιμέλεια μετάφρασης του: "Στατιστική, Murray R. SpiegelLarry J. Stephens", Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ


Εισηγήσεις σε Συνέδρια (με κριτές):

·         N. Karanasios, F. Rubino, F. Verardi, G. Ruffolo, M. Meke, A. Mouratidou, Cost Accounting under Liquidity Shortage, 2nd international Conference: Education Science Innovation, Pernik (BG) 09-10/6/2012

·         Ν.Γιοβάνης, Ν.Καρανάσιος & Μ.Παζάρσκης, Γυναικεία Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, MIBES-ΕΣΔΟ, 16-18/09/2011

·         N.Karanasios, F.Rubino, F.Verardi & G.Rufollo, Cooperative Banking; An Alternative Finance After the Global Crisis, 7th International Conference in “New Horizons Industry Business and Education”, Chios 25-26/08/2011

·         N. Karanassios, M. Pazarskis, K. Mitsopoulos, A.Chasiotou "Teaching Youth Entrepreneurshipinto a European Framework of Analysis: Evidence from Higher Education in Greece", International Journal of Applied Business and Economic Research, volume 8, Number 1, June 2010, ISSN 0972-7302, σελ. 93-105

·         N.Karanassios, M. Pazarskis, G.Drogalas, P. Christodoulou "Teaching Entrepreneurship in Higher Education in Greece; Mistakes, Myths and Reality", 1ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης", Άρτα 1-3 Δεκεμβρίου 2006

·         N. Karanassios, S. Athianos, P. Zlatintsi "Student Entrepreneurship in the Balkan context", Management, International, Business & Economics Systems", Larissa 4-5 November 2006.

·         E.Papavassileiou, Th.Karagiorgos, N.Karanasios, V.Tsoukas "Mapping the attitudes of S.M.E.s owners towards Corporate Social Responsibility in Nothern parts of Greece", "The International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black Sea Countries", Kavala 3-5 November 2006.

·         Ν.Καρανάσιος, Θ.Καραγιώργος, Ε.Παπαβασιλείου, Β.Τσούκας "Business Codes in S.M.E.s in Central Macedonia. A preliminary Study", "Η Επιστήμη της Διοίκησης στον 21ο Αιώνα: Τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές", Αθήνα 25-26 Μαϊου 2006.

·          N. Karanassios, M. Pazarsklis, K.Mitsopoulos, P.Christodoulou, «Exploring Youth Entrepreneurship in the European Union. Evidence from Higher Education in Greece.», “New Horizons in Industry and Education”, Corfou 25-26/8/2005

·         N. Karanassios: «Inverted Academic Spin-Offs», OECD, "Fostering Entrepreneurship: The role of Higher Education, Trento (Italy), 23-24 June 2005

·         Vassileios Tsoukas, Dr. Stefanos Karagiannis, Nikolaos Karanassios, (3-4/6/2004), “Networking Technologies and new forms of consulting services, under the view of the Enlargement”, 2nd International Scientific Conference  (ENLARGED EUROPE AND REGIONAL DISPARITIES), Preveza, Greece.

·         Vassileios Tsoukas, Dr. Stefanos Karagiannis, Nikolaos Karanassios, (7-11/7/2004),   “Internet as a platform of development of International Service Brokers”, 2nd International Scientific Conference (ACCOUNTING AND FINANCE IN TRANSITION), Kavala, Greece.

·         N. Karanassios, Ch. Bogas: «Students Attitude Towards Entrepreneurship in the Technological Educational Institute of Serres», “New Horizons in Industry and Education”, Θήρα 28-29/8/2003

·         N. Karanassios, J. Guenot, I. Chamalis: «Innovative methods of innovation creation», “New Horizons in Industry and Education”, Μήλος 13-14/9/2001

·         N. Karanassios, A. Alexandrakis, J. Guenot, S. Poluha, I. Chamalis: «Analysing the conceptual logistical framework that derives from Electronic Commerce adoption, in the development of the remote areas», Πρέβεζα, Μάϊος 2001

·         «Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ Σερρών», Λάρισα 14/4/2000

·         N. Karanassios: «L' Estetica del Mercato» ,Cosenza, 29/5/1999

·         N. Καρανάσιος: «Η πληροφορική στη διοίκηση της εκπαίδευσης» Εκπαίδευση Από Απόσταση & Περ. Ανάπτυξη, Ηγουμενίτσα 11-13/12/1999

·         N. Karanassios: «Technology Transfer Systems» (Μεταφορά Τεχνολογίας) “New Horizons in Industry and Education”, Θήρα (Σαντορίνη) 9-10/9/1999 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές:

"Επιχειρηματικότητα των σπουδαστών στον Τουρισμό σε Προστατευμένες Περιοχές", Σπέτσες 25-28/5/2005 (Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης)

"Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Απαιτήσεις Αγοράς Εργασίας", Γραφείο Διασύνδεσης 27 & 28 Μαΐου 2005.

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», Λάρισα 14-15 Ιουνίου 1990

 Συμμετοχή σε Συνέδρια
International Conference on SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES: STRENGTHS – WEAKNESSES – OPPORTUNITIES - THREATS, August 30-31 and September 1st, 2004, LEFKADA, GREECE

Training of Chief Executive Officers, Liege 1994

"ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ", Χίος 1993

"ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING", ΕΕΔΕ, Θεσσαλονίκη 1992

Κοινωνική Δραστηριότητα

2016- σήμερα Μέλος της Επιτροπής Στήριξης  {MAPS= Military Areas as Public Spaces} στο Δήμο Σερρών
2015-σήμερα Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών
2013-σήμερα Γραμματέας του ΣΥλλόγου "ΑΚΟΥΕΟΡΑ" με αντικείμενο τη διάδοση της Θεατρικής Παιδείας

2011 -2016

Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών

2004 -σήμερα

Μέλος της ΜΚΟ Θεάτρου «ΘΕΩΜΑΙ»

1999 - 2015

Αντιπρόεδρος της μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Altra Citta’» (Καλαβρία - Ιταλία).

1998-2001

Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, ως ειδικός επιστήμονας.

1996-σήμερα

Μέλος της Ομάδας UNESCO Σερρών

1995-1999

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λογοτεχνικού Συλλόγου «ΠΕΛΑΣΙΣ»

1991-1997

Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Σερρών

1983

Ιδρυτικό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου