ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στις Σέρρες υπήρχε ένα Κέντρο Γεωργικών Ερευνών, που απορροφήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ).

Όλες οι Ερευνητικές δραστηριότητες μετακινήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (και σε άλλες περιοχές, όπως η Λάρισα).

Στο πρώην ΤΕΙ Σερρών, ιδρύθηκε (με Νόμο) το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ).

Καταργήθηκε, επειδή δεν προέβη σε οποιαδήποτε Έρευνα, αλλά και επειδή η μοναδική έρενα της οποίας τη διαχείριση ανέλαβε, ήταν ανάθεση από το Επιμελητήριο Σερρών, η οποία υλοποιήθηκε από BIC Σερρών και η μόνη συνδρομή ΚΤΕ ήταν οι αμοιβές των καθηγητών - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με μερικές δαπάνες διαχείρισης.

Αυτό αποθάρρυνε τους ερευνητές (δεν υπήρχαν τότε υποψήφιοι Διδάκτορες) από την ένταξη ερευνητικών δραστηριοτήτων (ούτε από αυτά που μπορούσαν να υπόκεινται στην Επιτροπή Ερευνών), να προτείνουν τη διαχείριση στο ΚΤΕ, του οποίου η διαχείριση θα περνούσε από την Επιτροπή Ερευνών, από όπου θα προέκυπτε και άλλη - πρόσθετη - επιβάρυνση {βλέπε φόρο γραφειοκρατίας}.

Ατυχώς, το ΚΤΕ δεν απέδειξε τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Το BIC Σερρών συνεισέφερε στην κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού και τη σύνταξη της ιστοθέσης του ΚΤΕ (χωρίς αμοιβή ή άλλα οφελήματα).
Μερικά Ερευνητικά Εργαστήρια του ΤΕΙ Σερρών - Κεντρικής Μακεδονίας, απέκτησαν Νομική οντότητα. Από αυτα, περίπου 12, μόνο 3 δείχνουν εερευνητικά αποτελέσματα (2022).

Απεναντίας, το Σερραϊκό μέρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής, με επικεφαλής τις δράσεις του Τμήματος Μηχανολογίας, Μηχανικών Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας.

Οι τεχνητοί σεισμοί του Εργστηρίου των Ποολιτικών Μηχανικών, αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο για τους ερευνητές και τπυς μηχανικούς, στο μέτρο που το BIC μπορεί να πληροφορείται.