ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πολλά Ελληνικά Πανεπιστήμια και Δημόσια (δεν υπάρχουν ιδιωτικά, γιατί όχι;) Ερευνητικά Κέντρα αναπτύσσουν συνεργασίες με Πανεπιστήμια και αντίστοιχα Δημοσια Ερευνητικά Κέντρα άλλων χωρών, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο τα αναμενόμενα ερευνητικά αποτελέσματα είναι αποκλειστικά Ακαδημαϊκά, οι συνεργασίες προωθούνται (ίσως επειδή προωθούν και κάθε είδους ομαδοποιήσεις), κυρίως όμως και εξαιτίας της αξιολόγησης των Ιδρυμάτων και με κριτήριο τις Δια-Ιδρυματικής και διακρατικής ερευνητικής έκτασης.
Το κριτήριο είναι οι "Δημοσιεύσεις".

Το άλλο κριτήριο, της "υλοποίησης" των αποτελεσμάτων της έρευνας (Πατέντες, παραγωγή προϊόντων - προσφορά υπηρεσιών - διαχείριση - διοίκηση επιχειρήσεων) δεν υπόκειται σε φραγμούς από εμπόδια, άλλα από "εσωτερικούς φατριασμούς" και όχι μόνο στη χώρα μας.

Μέλη της διαχείρισης του BIC, μαζί με μέλη της ομάδας των "διαπιστευμένων εξωτερικών συνεργατών" (pool of experts) έχουν εκτεταμένες διακρατικές συνεργασίες και έτσι το BIC μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διακρατική έρευνα.