ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η έννοια της επιχειρηματικότητας, ως τρόπος με τον οποίο τα φυσικά πρόσωπα συνεργάζονται για την προσφορά αντικειμένων ή και υπηρεσιών, προκειμένου να επιτύχουν την απόκτηση ΝΟΜΙΜΩΝ ωφελημάτων, αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, ταυτόχρονα όμως και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν (λιγότερο ή περισσότερο) τα αποτελέσματα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.

Το BIC Σερρών συνεργάστηκε στενά με το (τότε) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, από το 2002 μέχρι το 2008 για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης των φοιτητών στην Επιχειρηματικότητα, που ήταν:

Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Καβάλας)

Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των φοιτητών από τις δομές του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (τότε Σερρών)

Πίσω    Αρχή