ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΙΕΚ Σερρών

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε 

INV+ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Σε αναστολή λειτουργίας)

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε (Σε αναμονή)

Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ - Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  (Σε αναστολή λειτουργίας, βρίσκεται στη Δράμα, όπου φαίνεται να λειτουργεί)

Αβραμίδης Learnit

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (δεν φαίνεται να λειτουργεί)

Λοιποί Φορείς Κατάρτισης

Σχολή Επιχειρηματία (Επιμελητήριο Σερρών) [Τελεί υπό αναδιοργάνωση]

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας