ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΙΕΚ Σερρών

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε 

INV+ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Σε αναστολή λειτουργίας)

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε 

Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ - Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" 

Αβραμίδης

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Λοιποί Φορείς Κατάρτισης

Σχολή Επιχειρηματία (Επιμελητήριο Σερρών) [Τελεί υπό αναδιοργάνωση]

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Σερρών

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας