ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

         Κατάρτισης

 

Η συμμετοχή προκηρύσσεται από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ύστερα από ανάθεση του Υπουργείου Εργασίας.

Δεν υπάρχει κεντρική δομή πληροφόρησης, ακόμη...