Κατάρτιση είναι η απόκτηση επαγγελματικών

ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Από τον "Παπατρέχα" του Κοραή: Καταρτίζω = βάζω κατάρτια σε πλεούμενο.

Η απόκτηση των επαγγελματικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων γίνεται με: